Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
21.03.2022 09:30 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji