Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.09.2022 15:40 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.4.2022.DK 
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji