Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
01.12.2022 14:00 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.53.2022.DK
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji