Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
01.12.2022 14:05 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.54.2022.DK
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji