Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.12.2022 15:10 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Staszowskiego znak: GN-V.6821.8.2022
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji