Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
24.01.2023 10:59 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.13.2022
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
24.01.2023 10:50 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.13.2022
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji