Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
01.12.2022 13:55 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Wysokomazowieckiego znak: GN.6853.11.2022
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji