Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.09.2022 10:05 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Wyniki drugich konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE – RNKO 2100 MHz dla P4 sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji