Wyniki konsolidacji projektu decyzji w sprawie zmiany oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA)

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) w dniach 14 lutego – 12 marca 2018 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji, w zakresie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie.

Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 4 grudnia 2017 r. – 3 stycznia 2018 r.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska wydała w dniu 12 marca 2018 r. decyzję, w której nie zgłosiła uwag, akceptując w całości zaproponowany przez Prezesa UKE projekt decyzji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 13.03.2018 15:05