Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o. o. 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o. o.  z siedzibą w Sosnowcu do nieruchomości położonej w Sosnowcu, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Modrzejowskiej 13, stanowiącej własność Barbary Siewierskiej, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 22 marca 2018 r. – 23 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 14.05.2018 09:50