Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Dolnet Group sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Dolnet Group sp. z o.o.  z siedzibą w Świdnicy do nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Kilińskiego 13, 15, 17, 19, 21, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, będącego współwłasnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Kilińskiego 13-15-17-19-21 w Świdnicy, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 22 marca 2018 r. – 23 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie. 
W ramach tego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE pismem z dnia 11 kwietnia 2018 r. wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.04.2018 14:10