Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla G-Net T. Serwatka W. Rakoniewski sp.j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w zakresie zmiany „Umowy o dostęp do budynku w celu zapewnienia telekomunikacji”, zawartej w dniu 4 stycznia 2017 r. pomiędzy G-Net T. Serwatka W. Rakoniewski sp.j. a Spółdzielnią Mieszkaniową w Wołczynie poprzez dostosowanie jej postanowień do treści powszechnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2062, z późn. zm.,).

W dniach 19 stycznia 2018 r. – 19 lutego 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 


W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 lutego 2018 r.


Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.02.2018 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2018 13:11