Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla GCI sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu GCI sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie do nieruchomości położonej
w Suchym Lesie, w tym do posadowionego na niej budynku (dalej „Budynek”), Wspólnoty Mieszkaniowej Os. Jagodowe Suchy Las oznaczonego nr 4, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 11 stycznia 2018 r. – 12 lutego 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 29 stycznia
2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.02.2018 11:05