Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gminy Lwówek

W dniach 16 listopada – 15 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na świadczenie przez gminę Lwówek usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 200 gospodarstwom domowym i w 27 jednostkach organizacyjnych w zakresie realizowanego projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lwówek” oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez gminę Lwówek usługi dostępu do Internetu.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE w dniu 8 grudnia 2017 r. wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 5 grudnia 2017 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania administracyjnego i jest obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.12.2017 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2017 14:32