Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gminy miasto Niepołomice

W dniach 4 stycznia-3 lutego 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej, w sprawie uzyskania zgody na świadczenie  przez gminę miasto Niepołomice (Gmina) usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 33 gospodarstwom domowym i 42 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie, w zakresie realizowanego projektu „e-Niepołomice”.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE w dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 11 stycznia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania administracyjnego i jest obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.02.2018 14:10