Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gminy Wiślica

W dniach 31 października – 30 listopada 2017 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany na podstawie art. 155 Kpa decyzji Prezesa UKE z dnia 21 grudnia 2012 r., znak: DDRT-WUD-6172-26/11(49) oraz decyzji Prezesa UKE z dnia 30 grudnia 2014 r., znak: DDRT-WWS-6172-19/14(21).

Decyzja wyraża zgodę na świadczenie przez Gminę usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą hotspotów oraz określającej zakres i warunki świadczenia tej usługi.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE w dniu 8 grudnia 2017 r. wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 6 grudnia 2017 r.


Stanowisko zostało włączone do akt postępowania administracyjnego i jest obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.12.2017 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 12:34