Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji zmieniającej umowę dzierżawy z dnia 26 września 2006 r. poprzez wykreślenie postanowień dotyczących opłat ponoszonych przez ISI sp. z o. o. za dostęp do nieruchomości i budynku na niej posadowionego.

W dniach 6 kwietnia 2018 r. – 7 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.05.2018 11:30