Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla ISTS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie do nieruchomości położonych w Krakowie, w tym do posadowionych/wznoszonych budynków przy ul. Lipskiej 4, 6, 8, stanowiących własność Bryksy M2 sp. z o. o. Lipska sp. k. z siedzibą w Krakowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 23 stycznia 2018 r. – 22 luty 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażone w piśmie z dnia 6 lutego 2018 r.,
  2. Pismo Bryksy M2 spółka z o. o. Lipska sp. k. wyrażone w piśmie z dnia 22 lutego 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.03.2018 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2018 11:18