Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla ISTS Sp. z o. o. 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla ISTS Sp. z o. o.  z siedzibą w Krakowie do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Bolesława Orlińskiego 8, zarządzanego przez Paulinę Wójciak prowadzącą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą „Szczurek-Wójciak” Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Paulina Wójciak w Lednicy Górnej, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 13 marca 2018 r. – 12 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1.      Paulinę Wójciak prowadzącą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą „Szczurek-Wójciak” Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Paulina Wójciak w Lednicy Górnej wyrażone w piśmie z dnia 11 kwietnia 2018 r.

2.      Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 27 marca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjne

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 08.05.2018 09:35