Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Italnet Sebastian Handzlik

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu Sebastiana Handzlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Italnet Sebastian Handzlik, do nieruchomości położonych w Warszawie, w tym do budowanych na tych nieruchomościach budynków, stanowiących własność Dolcan Plus S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, na rzecz którego działa Katarzyna Uszak - syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości, w celu zapewnienia telekomunikacji we wznoszonych budynkach.


W dniach 9 marca 2018 r. – 9 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.


W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.04.2018 09:20