Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOBA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku do nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Krakowskiej 5, znajdującej się w zarządzie Podlaskiej Spółdzielni Pracy „Jubilat” w Białymstoku, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 15 grudnia 2017 r. – 15 stycznia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 9 stycznia 2018 r.
Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.01.2018 12:20