Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s. c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości położonej w Koninie, przy ul. Hiacyntowej 3B segment 5C, w tym do posadowionego na niej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Hiacyntowa 3B segment 5C w Koninie, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 26 lutego 2018 r. – 28 marca 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej Prezes UKE) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 14 marca 2018 r.,
2. KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole, pismem z dnia 2 marca 2018 r. 

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.04.2018 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2018 15:11