Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Marengo IT sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Marengo IT sp. z o.o. do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kwiatowa 24 w Piotrkowie Trybunalskim, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 30 listopada 2017 r. – 29 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE  wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie 
w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.01.2018 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 13:57