Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MetroLine sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Spółdzielnia Mieszkaniowa „Starówka” w Warszawie zapewni MetroLine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostęp do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Siennej 85, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
 
W dniach 28 grudnia 2017 r. – 27 stycznia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie. 

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.02.2018 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2018 13:00