Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie DHRT.WWM.6171.305.2017, ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonych przy ul. Lelewela 8 i Lelewela 10 w Przemyślu, w tym do posadowionych na nich budynków.

W dniach 16 kwietnia 2018 r. – 16 maja 2018 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej Prezes UKE) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez:

1.      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 15 maja 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 23.05.2018 13:00