Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji sygn. DHRT.WWM.6171.215.2016 w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Toruniu, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu (dalej „Spółdzielnia”).

W dniach 16 października 2017 r. – 15  listopada 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej ,,Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne ww. projektu decyzji administracyjnej. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Spółdzielni z dnia 10 listopada 2017 r. oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 listopada 2017 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 14.12.2017 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 09:30