Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz Wschód” z siedzibą w Łodzi, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 23 marca 2018 r. – 23 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie. 
W ramach tego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE:
1) pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. wpłynęło stanowisko Toya sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
2) pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. wpłynęło stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz Wschód” z siedzibą w Łodzi,
3) pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
4) pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. wpłynęło stanowisko Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.04.2018 14:10