Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu do nieruchomości i budynku położonych w Krakowie przy ul. Osiedle Jagiellońskie 35 dla Orange Polska S.A. oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu przez Jarosława Marfiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa „Marcato” z siedzibą w Krakowie.

W dniach 7 listopada 2017 r. – 7 grudnia 2017 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne. 
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.12.2017 09:05
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 09:09