Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 3, w tym do budynku posadowionego na nieruchomości, stanowiącego współwłasność Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Organowa 3, 20-882 Lublin, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 6 grudnia 2017 r. – 5 stycznia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie. 
W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.01.2018 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 13:31