Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

W dniach 21 grudnia 2017 r. – 20 stycznia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Józefa Wybickiego nr 1 i 3, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 stycznia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i jest obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.01.2018 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2018 10:36