Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Sileman sp. z o.o.

W dniach 7 grudnia 2017 r.-8 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Sileman sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (Sileman) do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej Adriana Ludygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Protonet” Adrian Ludyga (Protonet).

W ramach przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE:

- w dniu 2 stycznia 2018 r. wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 28 grudnia 2017 r.,

- w dniu 8 stycznia 2018 r. wpłynęło stanowisko Sileman z dnia 5 stycznia 2018 r.,

- w dniu 12 stycznia 2018 r. wpłynęło stanowisko Protonet z dnia 8 stycznia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt postępowania administracyjnego i są obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.01.2018 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 11:27