Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Metalurg” z siedzibą w Częstochowie zapewni Michałowi Szczygłowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał dostęp do nieruchomości, w tym budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 21 lutego 2018 r. – 23 marca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie. 

W ramach tego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE:
1) pismem z dnia 16 marca 2018 r. wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
2) pismem z dnia 20 marca 2018 r. wpłynęło stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” z siedzibą w Częstochowie.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.03.2018 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2018 10:42