Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Wspólnota Mieszkaniowa Sempołowskiej 3 zapewni Michałowi Szczygłowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał dostęp do nieruchomości, w tym budynku, w Częstochowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 8 grudnia 2017 r. – 7 stycznia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.
 
W ramach tego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE, pismem z dnia 28 grudnia 2017 r., wpłynęło stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej Sempołowskiej 3, pismem z dnia 29 grudnia 2017 r., wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 2 stycznia 2018 r. stanowisko Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
w Częstochowie sp. z o.o.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.01.2018 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 14:15