Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szeligowskiej 32, 32 A, 32 B w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków, a także odmowy udzielenia dostępu polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 20 grudnia 2017 r. – 19 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 8 stycznia 2017 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.01.2018 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018 14:33