Wyniki konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych „Grot” sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.128.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych „Grot” sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 33, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 14 lipca 2020 r. –  13 sierpnia 2020 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 17.08.2020 15:00