Wyniki konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.119.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonego w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 10 grudnia 2020 r. –  9 stycznia 2021 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez:
1.      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 28 grudnia 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 19.01.2021 16:05