Wyniki konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dotyczących warunków dostępu do kabli w budynkach wielorodzinnych

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych.

W dniach 10 stycznia 2019 r. – 11 lutego 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowania konsultacyjne dotyczące projektów decyzji w powyższej sprawie dla:

1. Netii S.A. z siedzibą w Warszawie

2. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

3. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

4. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. j. z siedzibą w Warszawie

5. INEI S.A. z siedzibą w Poznaniu

6. TOYA sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi

W ramach postępowań konsultacyjnych do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Netii S.A.:

a) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 6 lutego 2019 r.,

b) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, pismem z dnia 8 lutego 2019 r.,

c) Orange Polska S.A., pismem za dnia 11 lutego 2019 r.,

d) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

e) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

f) Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej, e-mailem z dnia 11 lutego 2019 r.,

g) Netia S.A., pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

2. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla UPC Polska sp. z o. o.:

a) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 6 lutego 2019 r.,

b) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, pismem z dnia 8 lutego 2019 r.,

c) Orange Polska S.A., pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

d) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

e) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

f) Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej, e-mailem z dnia 11 lutego 2019 r.,

g) UPC Polska sp. z o. o., pismem z dnia 11 lutego 2019 r., (wersja jawna),

3. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Multimedia Polska S.A.:

a) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 6 lutego 2019 r.,

b) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, pismem z dnia 8 lutego 2019 r.,

c) Orange Polska S.A., pismem za dnia 11 lutego 2019 r.,

d) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

e) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

f) Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej, e-mailem z dnia 11 lutego 2019 r.,

g) Multimedia Polska S.A., pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

4. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. j.:

a) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 6 lutego 2019 r.,

b) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, pismem z dnia 8 lutego 2019 r.,

c) Orange Polska S.A., pismem za dnia 11 lutego 2019 r.,

d) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

e) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

f) Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej, e-mailem z dnia 11 lutego 2019 r.,

g) „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. J., pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

5. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla INEI S.A.:

a) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 6 lutego 2019 r.,

b) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, pismem z dnia 8 lutego 2019 r.,

c) Orange Polska S.A., pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

d) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

e) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

f) Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej, e-mailem z dnia 11 lutego 2019 r.,

g) INEA S.A., pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

6. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla TOYA sp. z o.o.:

a) Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z dnia 6 lutego 2019 r.,

b) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM, pismem z dnia 8 lutego 2019 r.,

c) Orange Polska S.A., pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

d) Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

e) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 11 lutego 2019 r.,

f) Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej, e-mailem z dnia 11 lutego 2019 r.,

g) TOYA sp. z o. o., pismem z dnia 11 lutego 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznych decyzjach administracyjnych.

Dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach przejawiający się w tak licznych stanowiskach. Znaczące zainteresowanie konsultacjami świadczy o istotności tematu dostępu do kabli telekomunikacyjnych. Regulacje w tym zakresie przyczynią się do efektywnego wykorzystania istniejących zasobów, a przez to do ograniczenia kosztów i wzrostu inwestycji.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 25.02.2019 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2019 10:39