Wyniki konsultacji projektu decyzji dla KOL-NET sp. cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz – dostęp do infrastruktury technicznej

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do infrastruktury technicznej (słupów oświetleniowych) Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. zlokalizowanych w Kole.

W dniach 14 stycznia 2021 r. – 13 lutego 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1. KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz, pismem z 12 lutego 2021 r.,

2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., pismem z 11 lutego 2021 r.,

3. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z 28 stycznia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.03.2021 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2021 08:04