Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Point – dostęp do kanalizacji kablowej Orange Polska 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie zmiany umowy ramowej o dostęp do kanalizacji kablowej OPL nr POS/K-11627 zawartej w dniu 6 marca 2013 r. pomiędzy Orange Polska S. A. a Point sp. z o.o.

W dniach 2 października 2020 r. – 2 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. OPL, pismem z dnia 30 października 2020 r.,
2. Point, pismem z dnia 2 listopada 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.11.2020 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2020 10:53