Wyniki konsultacji projektu decyzji dla SECUREX s.c. Tomasz Raczyński, Piotr Abgarowicz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu SECUREX s.c. Tomasz Raczyński, Piotr Abgarowicz o dostęp do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Olszynki Grochowskiej 21, w tym do położonego na niej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Olszynka Park” przy ul. Olszynki Grochowskiej 21 w Warszawie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 19 kwietnia 2018 r. – 21 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 24.05.2018 12:25