Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Szczygłowski Michał

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE DHRT.WWM.6171.8.2017 ustalającej warunki dostępu Szczygłowski Michał z siedzibą w Częstochowie w przedmiocie wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości położnych w Częstochowie, w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków:

  • Wspólnoty Mieszkaniowej Botaniczna 29,
  • Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Niepodległości 50,
  • Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 32,
  • Wspólnoty Mieszkaniowej Pietrusińskiego 12,

(dalej „Budynki”), zarządzanych przez „Zarządcy Nieruchomości CTG” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynkach.

W dniach 20 października 2017 r. – 20 listopada 2017 r. Prezes UKE (dalej „Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 listopada 2017 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 11.12.2017 16:15
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 16:15