Wyniki konsultacji projektu decyzji dla WDM sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.11.2021 w sprawie zmiany umowy najmu słupów elektroenergetycznych łączącej WDM sp. z o.o. i Tauron Dystrybucja S.A.

W dniach 15 października 2021 r. – 15 listopada 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez WDM sp. z o.o., pismem z dnia 10 listopada 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.11.2021 10:50