Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla 3PLAY sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla 3PLAY sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 34 i do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 13 kwietnia 2018 r. – 14 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 08.06.2018 12:15