Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ART-COM sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.17.2021, w przedmiocie zmiany umowy o dostępie do infrastruktury technicznej nr TD/OBD/OME7/UDZ/MC/21/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r., zawartej pomiędzy ART-COM sp. z o.o. a Tauron Dystrybucja S.A.

W dniach 4 marca 2022 r. – 4 kwietnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 14 marca 2022 r.,
2)  Tauron Dystrybucja S.A., pismem z dnia 25 marca 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.04.2022 08:25