Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla BOR-WAN Michał Paszkowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.139.2019 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla BOR-WAN Michał Paszkowski do nieruchomości, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Parkowej 7 w Woli Osowińskiej, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 29 listopada 2019 r. – 30 grudnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 14 grudnia 2019 r.
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 15.01.2020 09:30