Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla BRANSAT M. Demkowicz sp.j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.199.2016, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla BRANSAT M. Demkowicz sp.j. do nieruchomości i budynku położonego we Fromborku przy ul. Osiedle Słoneczne 10, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 30 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 08.01.2019 14:20