Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.319.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot do nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 31, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 19 lipca – 20 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 31 lipca 2018 r. oraz Centrum Usług Komputerowych Grot z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.09.2018 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2018 12:47