Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych "GROT" sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.48.2022 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych "GROT" sp. z o.o. z  siedzibą w Sosnowcu do nieruchomości położonej w Sosnowcu, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Warszawskiej 9, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

W dniach 19 grudnia 2022 r. – 18 stycznia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z 29 grudnia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.01.2023 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2023 12:20