Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
12.09.2018 10:30 Mateusz Madejski publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji