Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.274.2017 ustalającej warunki dostępu Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o., do nieruchomości i budynku położonego w Sosnowcu przy ul. Targowej 3, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 26 października 2018 r. – 26 listopada 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 listopada 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

 
  

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.12.2018 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2018 10:42